Archi Land là một thành viên từ Tập đoàn Archi Group. Chức năng của công ty là triển khai các hoạt động khảo sát thị trường, tư vấn chiến lược kinh doanh, tổ chức các hoạt động marketing, bán hàng các dự án bất động sản của Tập đoàn. Archi Land không ngừng hoàn thiện, phát triển, tự hào vươn lên mạnh mẽ, trở thành một thương hiệu mạnh và chuyên nghiệp trong khu vực; từng bước khẳng định là công ty số 1 trong lĩnh vực kinh doanh và cung cấp các dịch vụ bất động sản sinh thái tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Lĩnh Vực Hoạt Động

Kinh doanh bất động sản

Môi giới bất động sản

Tư vấn, định giá bất động sản

 Đầu tư bất động sản, đầu tư trí tuệ

Đầu tư tài chính

Tổ chức sự kiện, quảng cáo, truyền thông

Đối tác